LIÊN HỆ

KHĂN CHÂU ÂU

  • Địa chỉ: KCN Phương La – Hưng Hà – Thái Bình
  • VPĐD: KCN Phương La – Hưng Hà – Thái Bình
  • Website: khanchauau.com
  • Email: lotustowel.vietnam@gmail.com
  • Hotline:  0974799625 – 0339513037